Tin tức

Dừng chân tại Trạm dừng nghỉ Quang Khải trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

By : 139 Views23/05/2019
Dừng chân tại Trạm dừng nghỉ Quang Khải trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Dừng chân tại Trạm dừng nghỉ Quang Khải trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai

VIDEO : https://app.baomoi.com/v/30805020.epi?utm_source=dapp&utm_medium=zalochat&utm_campaign=share&zarsrc=30&fbclid=IwAR3flQbf_k7khWp9dyTtLpfQrbz7zq0jb09Ogi9KB-RINMrmvamjSDZGBpM Bài viết : http://tapchimattran.vn/truyen-hinh/dung-chan-tai-tram-dung-nghi-quang-khai-tren-tuyen-cao-toc-noi-bai-lao-cai-26664.html Trạm dừng nghỉ Quang Khải, tại km98, cửa nút ra IC11,  thuộc địa … Đọc thêm » “Dừng chân tại Trạm dừng nghỉ Quang Khải trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai”

VIDEO : https://app.baomoi.com/v/30805020.epi?utm_source=dapp&utm_medium=zalochat&utm_campaign=share&zarsrc=30&fbclid=IwAR3flQbf_k7khWp9dyTtLpfQrbz7zq0jb09Ogi9KB-RINMrmvamjSDZGBpM Bài viết : http://tapchimattran.vn/truyen-hinh/dung-chan-tai-tram-dung-nghi-quang-khai-tren-tuyen-cao-toc-noi-bai-lao-cai-26664.html Trạm dừng nghỉ Quang Khải, tại km98, cửa nút ra IC11,  thuộc...Đọc Thêm

Xem thêm