• Căn 07 30.2m2 x 4 tầng-2 tỷ 050tr full đồ

  Giá: Liên hệ
  Diện tích : Liên hệ
  Quận / Huyện : Liên hệ
  26 / 10 / 2018
 • Căn 06 TN 31.0m2 x 4 tầng-1 tỷ 950 triệu full đồ

  Giá: 1.850.000.000
  Diện tích : 31 m2 x 4 tầng = 124 m2
  Quận / Huyện : Hà Đông
  22 / 12 / 2017
 • ĐÃ BÁN-Căn 05 32.4m2 x 4 tầng-2 tỷ 400 triệu

  Giá: Liên hệ
  Diện tích : Liên hệ
  Quận / Huyện : Liên hệ
  26 / 10 / 2018
 • ĐÃ BÁN-Căn 04 31.8m2 x 4 tầng-2 tỷ 300 triệu

  Giá: Liên hệ
  Diện tích : Liên hệ
  Quận / Huyện : Liên hệ
  26 / 10 / 2018
 • ĐÃ BÁN-Căn 01 ĐN 36m2 x 5 tầng

  Giá: 3.250.000.000 ĐÃ BÁN
  Diện tích : 180m2
  Quận / Huyện : Hà Đông
  23 / 12 / 2017
 • ĐÃ BÁN-Căn 02 ĐN 36m2 x 5 tầng

  Giá: 2.980.000.000 ĐÃ BÁN
  Diện tích : 36 m2 x 5 tầng
  Quận / Huyện : Hà Đông
  23 / 12 / 2017
 • ĐÃ BÁN-Căn 03 ĐN 36m2 x 4 tầng

  Giá: 2.980.000.000
  Diện tích : 36 m2 x 5 tầng
  Quận / Huyện : Hà Đông
  07 / 05 / 2018
 • ĐÃ BÁN-Căn 08 ĐN 34.2m2 x 5 tầng

  Giá: 2.950.000.000
  Diện tích : 34,2 m2 x 5 tầng =136,8m2
  Quận / Huyện : Hà Đông
  07 / 05 / 2018
 • ĐÃ BÁN-Căn 09 ĐN 36m2 x 5 tầng

  Giá: 2.980.000.000 ĐÃ BÁN
  Diện tích : 36 m2 x 5 tầng
  Quận / Huyện : Hà Đông
  23 / 12 / 2017